۱۳۹۵ آبان ۱۴, جمعه

زبان جدید


در مورد یادگرفتن زبان خیلی بستگی داره که منظورمون از خوب چیه؟ خوب یعنی یه فیلم رو نگاه کنی و بفهمی؟ بتونی با یک نفر دیگه صحبت کنی و کاری از پیش ببری؟ باهاش صحبت کنی، بیزینس کنی، ایمیل بزنی؛ یا اینکه بخوای یه جایی بین آدمهای دیگه زندگی کنی، باهاشون صحبت کنی و توی جامعه‌شون باشی.


این مورد آخر چیزیه که حتما باید تجربه‌ی مهاجرت و زندگی بیرون از کشور رو داشته باشید تا متوجه سختی‌هاش باشید.